خدمات

فالوور درجه 2 (ریزش مشخص+دکمه جبران) 🚀

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
35120
فالوور اینستاگرام | سرور تیدا (دارای هدیه) 🔥💎🚀🎁
19,500تومان
100 / 500000
35121
فالوور اینستاگرام | سرور پیروز 🔥💎🚀🎁
19,500تومان
100 / 500000
35122
فالوور اینستاگرام | سرور فایِر 🔥💎🚀
42,750تومان
100 / 4000000

فالوور درجه 2 اینستاگرام 🌎

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
35105
فالوور ایرانی | سرور آس 🚀🔥♻
25,000تومان
100 / 15000
35106
فالوور اینستاگرام | سرور سیلوِر 💎🔥🚀
25,000تومان
100 / 500000
35107
فالوور اینستاگرام | سرور ثابت 1 ⭐🔥♻
45,000تومان
100 / 300000
35109
فالوور اینستاگرام | سرور ثابت 3 ⭐🔥♻
65,000تومان
100 / 1000000
35108
فالوور اینستاگرام | سرور ثابت 2 ⭐🔥♻
82,750تومان
100 / 200000
35110
فالوور اینستاگرام | سرور ثابت 4 ⭐🔥♻
97,250تومان
100 / 100000

فالوور ایرانی درجه 2 اینستاگرام 🌎

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
35096
فالوور گارانتی دار | سرور فاکس ⭐🔥♻
27,000تومان
100 / 50000
35097
فالوور اینستاگرام | سرور R30 🚀🔥♻
27,250تومان
20 / 50000
35098
فالوور اینستاگرام | سرور تایتان 🔥🚀♻
36,000تومان
100 / 100000

⭐دسته ی فالور ایرانی اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
35068
فالوور 50 درصد ایرانی | سرور پارس 1 🚀💎🔥
48,000تومان
100 / 20000
35069
فالوور 90 درصد ایرانی | سرور پارس 2 🚀💎🔥
86,250تومان
50 / 10000
35071
فالوور 90 درصد ایرانی | سرور پارس 3 🚀💎🔥
109,750تومان
100 / 5000
35072
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور پارس 4 🚀💎🔥
131,750تومان
100 / 5000
35073
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور پارس 5 🚀💎🔥
155,250تومان
100 / 10000
35074
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور اصلی 1 🚀💎⭐
172,500تومان
100 / 10000
35075
فالوور 100 درصد ایرانی | سرور اصلی 2 🚀💎⭐
216,500تومان
100 / 10000

⭐دسته فالوور میکس اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
34974
فالوور ایرانی پرسرعت | سرور پلاس ⭐🎁🚀
27,000تومان
100 / 1000000
34962
فالوور گارانتی دار | سرور پانا ⭐🔥♻
27,000تومان
100 / 50000
34964
فالوور ایرانی | سرور آروان ⭐🔥♻
27,125تومان
100 / 50000
34967
فالوور ایرانی واقعی | اختصاصی پارسی فالوور 🔥🚀♻
27,125تومان
100 / 50000
34972
فالوور ایرانی | سرور گُلد 🔥🚀♻
27,250تومان
100 / 50000
34978
فالوور ایرانی پرسرعت | سرور پلاس (نسخه سرعتی) 💎🔥⭐🚀
27,375تومان
20 / 50000
34968
فالوور اینستاگرام | سرور ویوا 🔥🚀♻
27,375تومان
100 / 50000
34973
فالوور اینستاگرام | سرور راکت 🔥🚀♻
27,500تومان
100 / 50000
34969
فالوور اینستاگرام | سرور هدف 🔥🚀♻
27,750تومان
10 / 100000
34965
فالوور گارانتی دار | سرور فَست 🔥🚀♻
28,000تومان
100 / 50000
34966
فالوور ایرانی | سرور سیلوِر 🔥🚀♻
31,500تومان
100 / 100000
34977
فالوور گارانتی دار | سرور R99 ⭐🚀♻
39,750تومان
100 / 100000
34982
فالوور اینستاگرام | سرور ویژه میلیونی 💎🚀🔥
42,000تومان
50 / 500000

⭐دسته فالورکیفیت بالااینستاگرم

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
35083
فالوور بدون ریزش کیفیت پرمیوم⭐
25,000تومان
1000 / 500000
35084
فالوور سی تا هفتاد درصد واقعی جدید سرور آلفا💯
30,000تومان
1000 / 500000
34981
فالوور ایرانی | سرور آسیاتک 🔥💎🚀
42,000تومان
50 / 200000
34980
فالوور ایرانی | سرورطلایی (20 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
45,000تومان
200 / 10000
34983
فالوور ایرانی | سرور نیترو پلاس 🔥💎🚀
45,500تومان
100 / 10000
35070
فالوور ایرانی | سرور ویژه پارسی 🔥💎⚡
109,750تومان
100 / 2000
34987
فالوور تمام ایرانی | سرور مارکتینگ (دارای فالوور فعال) 💎⭐🚀🔥
110,000تومان
100 / 5000
34986
فالوور ایرانی واقعی | سرور اصلی (دارای فالوور فعال) ⭐💎⭐
111,250تومان
100 / 5000
34991
فالوور ایرانی | سرور الماس (5 درصد هدیه) 🎁🔥💎
135,000تومان
50 / 40000
34992
فالوور ایرانی | سرور کهکشانی (دارای فالوور فعال) (50 درصد هدیه) ⭐💎🚀
135,000تومان
50 / 200000
34993
فالوو ایرانی | سرور تُندر (پیشنهادی) ⭐💎🚀🔥
172,500تومان
100 / 10000
34995
فالوور ایرانی VIP (اکانت ها کاملا ایرانی) | پرسرعت 💎🚀🔥
700,000تومان
30 / 200000
34994
فالوور ایرانی | سرور ملی | پرسرعت 💎🚀🔥
907,500تومان
20 / 7000

⛔ فالووربدون گارانتی اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
34996
فالوور اینستاگرام | سرور (R1) ⛔🔥⚡
15,000تومان
10 / 10000
34997
فالوور اینستاگرام | سرور (R2) ⛔🔥⚡
19,875تومان
20 / 1000
34998
فالوور اینستاگرام | سرور (R3) ⛔🔥⚡
20,000تومان
10 / 10000
34999
فالوور اینستاگرام | سرور (F1) ⛔🔥⭐⚡
21,750تومان
10 / 150000
35000
فالوور اینستاگرام | سرور (F2) ⛔🔥⭐⚡
25,000تومان
10 / 100000

فالوور ایرانی درجه 1 اینستاگرام ⭐

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
35100
فالوور ایرانی واقعی | سرور ایران ⭐🚀💎
50,000تومان
100 / 20000
35101
فالوور ایرانی | سرور اِسپاد ⭐🚀🔥
131,750تومان
100 / 5000

⭐دسته خـدمات لایک اینستاگرم

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
35002
لایک اینستاگرام | سرور آپادانا 2 (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎
4,750تومان
100 / 100000
35008
لایک اینستاگرام | سرور آپاچی (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎
4,875تومان
100 / 50000
35005
لایک ارزان | سرور برنزی (آپدیت 24 بهمن) 🚀💎🔥
5,000تومان
100 / 100000
35009
لایک ایرانی | سرور پارسی (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎
5,250تومان
100 / 100000
35004
لایک ایرانی | سرور پارسی 3 (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎
5,375تومان
10 / 100000
35010
لایک اینستاگرام | ارزان و گارانتی دار (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎
5,500تومان
100 / 100000
35011
لایک ایرانی | سرور پارسی 2 ⚡🔥🚀
7,000تومان
100 / 80000
35007
لایک اینستاگرام | سرور سیلوِر (آپدیت 24 بهمن) 🚀💎🔥
7,125تومان
100 / 80000
35012
لایک ایرانی | سرور نیوا ⚡🔥💎
7,250تومان
100 / 80000
35006
لایک اینستاگرام | سرور نقره ای ⚡🔥🚀
7,250تومان
100 / 80000
35013
لایک ایرانی | سرور توربو 💎🔥🚀
7,375تومان
100 / 80000
35014
لایک ایرانی | سرور پلاس 🎁🔥⭐
9,000تومان
100 / 500000
35015
لایک ایرانی | سرور طلایی 🎁🔥⭐
15,000تومان
50 / 15000
35018
لایک ایرانی | سرور آسیاتک 🎁🔥💎
17,000تومان
100 / 50000
35016
لایک ایرانی | سرور الماس 🎁🔥💎
21,000تومان
50 / 30000
35019
لایک تبلیغاتی ایرانی | سرور مارکتینگ 🔥💎🚀
22,500تومان
10 / 200000
35017
لایک ایرانی | سرور اکسپلور 1 🚀🔥🎁
24,000تومان
100 / 30000
35020
لایک ایرانی واقعی | سرور اصلی ⭐💎⭐
24,000تومان
10 / 200000
35022
لایک تبلیغاتی ایرانی | سرور VIP مارکتینگ 🔥💎🚀⭐
27,000تومان
10 / 200000
35023
لایک ایرانی | سرور اکسپلور 2 🚀⭐🔥
36,500تومان
100 / 50000

خدمات لایک اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
35111
لایک اینستاگرام | سرور آپادانا (آپدیت 24 بهمن) 🚀💎🔥
4,750تومان
100 / 50000

خدمات بازدید اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
35112
بازدید ویدیو (REEL) S5 | آپدیت 20 دی 🎁🚀🔥
188تومان
100 / 10000000
35113
بازدید ویدیو (REEL) S3 | آپدیت 17 دی 🔥🚀🎁
213تومان
100 / 10000000

⭐ دسته خدمات ویـو اینسـتاگرم

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
35076
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S1 | آپدیت 18 آذر 🚀🔥🎁
575تومان
100 / 5000000
35029
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) G1 | آپدیت 12 مرداد 🚀🔥💎
625تومان
100 / 100000000
35032
بازدید معمولی و IGTV | سرور جدید ⭐🔥🚀
750تومان
50 / 100000000
35028
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) IR1 | آپدیت 22 شهریور ⚡💎🔥
1,000تومان
50 / 100000000
35026
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) R1 | آپدیت 10 آبان 🚀🔥💎
1,500تومان
50 / 100000000
35077
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S2 | آپدیت 18 آذر ⚡🚀🔥
1,500تومان
50 / 100000000
35033
بازدید ویدیو (TV-REEL-P) اینستاگرام | آنی 🔥🚀💎
1,500تومان
50 / 100000000
35027
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) IR2 | آپدیت 22 شهریور 💎🚀🔥
7,000تومان
100 / 1000000
35031
بازدید ویدیو (REEL-TV-P) N1 | آپدیت 5 مرداد 🚀🔥💎
13,500تومان
100 / 20000

خدمات استوری اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
35130
بازدید استوری اینستاگرام | سرور اضطراری 4 🔥🚀💎🎁
18,500تومان
100 / 10000
35131
بازدید استوری اینستاگرام | سرور اضطراری 3 🔥🚀💎🎁
19,250تومان
50 / 15000
35119
بازدید استوری اینستاگرام | سرور اضطراری 2 🔥🚀💎
24,000تومان
100 / 15000

⭐سرویـسهای،کامنت اینسـتاگرم

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
35036
کامنت ایرانی دلخواه | پلاس (50 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
48,000تومان
5 / 50000
35037
کامنت اینستاگرام دلخواه | TV-P-REEL سرور موشکی 🔥💎🚀
120,000تومان
10 / 100000
35046
کامنت ایرانی | دسته بندی ابراز ناراحتی 🎁⭐💎
180,000تومان
10 / 10000
35044
کامنت ایرانی | دسته بندی اِموجی 🎁⭐💎
180,000تومان
10 / 10000
35042
کامنت ایرانی | دسته بندی تبریک تولد 🎁⭐💎
180,000تومان
10 / 10000
35047
کامنت ایرانی | دسته بندی تسلیت 🎁⭐💎
180,000تومان
10 / 10000
35043
کامنت ایرانی | دسته بندی تعریفی 🎁⭐💎
180,000تومان
10 / 10000
35041
کامنت ایرانی | دسته بندی خنده دار 🎁⭐💎
180,000تومان
10 / 10000
35039
کامنت ایرانی | دسته بندی فلسفی 🎁⭐💎
180,000تومان
10 / 10000
35038
کامنت ایرانی اتفاقی | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎
180,000تومان
10 / 10000
35040
کامنت ایرانی دلخواه | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎
180,000تومان
10 / 10000
35045
کامنت ایرانی دلخواه | سرور پارسی فالوور 🎁🚀🔥
180,000تومان
10 / 10000

⭐بخش خدمات آماری ،اکسپلور

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
35058
سیو پست اینستاگرام | سرور 1 (آپدیت 18 آذر) 🎁🔥⚡
2,250تومان
10 / 1000000
35061
سیو پست اینستاگرام | S1 | جدید 🎁🚀💎
4,500تومان
100 / 50000
35062
ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام 2 🎁🔥⚡
5,750تومان
100 / 5000000
35064
ایمپرشن پست اینستاگرام 2 (آپدیت 18 آذر) 🎁🚀🔥
7,500تومان
100 / 5000000
35060
ایمپرشن پست اینستاگرام 🎁🔥⚡
7,500تومان
100 / 5000000
35065
ارسال پست به اکسپلور ⭐🎁🔰
15,000تومان
100 / 20000000
35066
اشتراک گذاری (SHARE) پست اینستاگرام 💎🎁⚡
19,500تومان
100 / 5000000

خدمات کامنت اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
35125
کامنت انگلیسی تصادفی | سرور نیوا 🚀💎🔥
35,250تومان
10 / 800
35128
کامنت انگلیسی و فارسی و اموجی | سرور نیوا 🚀💎🔥
35,250تومان
10 / 500
35127
کامنت تبریک تولد | سرور نیوا 🚀💎🔥
35,250تومان
10 / 800
35126
کامنت تعریف و تمجید | سرور نیوا 🚀💎🔥
35,250تومان
10 / 800
35124
کامنت دلخواه | سرور نیوا 🚀💎🔥
35,250تومان
10 / 900
35129
کامنت دلخواه | کیفیت 100 درصد ایرانی 💎🔥🚀
142,500تومان
5 / 200000

⭐سرویسهای ممبر کانال تلگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
35092
ممبر بدون ریزش تلگرام
50,000تومان
500 / 1000000
35093
ممبر بدون ریزش تلگرام vip
75,000تومان
500 / 1000000
35094
ممبر ایرانی واقعی تلگرام باکیفیت 
80,000تومان
500 / 1000000
35095
ممبر واقعی و فعال تلگرام ویزه و پیشنهادی دارای ویو طبیعی
120,000تومان
500 / 1000000

⭐سرویسهای سین کانال تلگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
35085
سین تک پست تلگرام
500تومان
500 / 1000000
35086
سین 10 پست آخر تلگرام
5,000تومان
500 / 1000000
35087
سین 100 پست آخر تلگرام
50,000تومان
500 / 1000000
35088
سین 500 پست آخر تلگرام
250,000تومان
500 / 1000000
35089
سین 1000 پست آخر تلگرام
500,000تومان
500 / 1000000
35090
سین 1000 پست آینده تلگرام
500,000تومان
500 / 1000000
35091
سبن اتومات پست های یک ماه بعد تلگرام بدون محدودیت تعداد
1,200,000تومان
500 / 1000000

خدمات روبیکا (روبینو)

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
35132
بازدید ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
30,000تومان
100 / 10000
35133
لایک ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
42,500تومان
100 / 10000
35134
فالوور ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
87,500تومان
100 / 10000
35135
ممبر کانال ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
267,500تومان
100 / 10000

خدمات تلگرام 🚀

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
35136
بازدید پست آخر تلگرام | سرور پارسی 💎🔥⚡
175تومان
100 / 100000000
35137
بازدید 5 پست آخر تلگرام | سرور پارسی 💎🔥⚡
1,750تومان
10 / 100000000
35138
بازدید 10 پست آخر تلگرام | سرور پارسی 💎🔥⚡
4,750تومان
10 / 100000000
35139
بازدید 20 پست آخر تلگرام | سرور پارسی 💎🔥⚡
8,500تومان
10 / 100000000
35140
ممبر واقعی اجباری تلگرام | سرور پارسی 🚀🔥💎
75,000تومان
500 / 600000